O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 19:32
kontakt
BLOOBER
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 337,00 28 836,00
88,0%
33 870,00
17,5%
48 100,00
42,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 174,00 13 732,00
229,0%
8 395,00
-38,9%
9 812,00
16,9%
Zysk (strata) brutto 7 189,00 14 272,00
98,5%
10 000,00
-29,9%
8 928,00
-10,7%
Zysk (strata) netto 6 929,00 14 012,00
102,2%
9 107,00
-35,0%
7 685,00
-15,6%
Amortyzacja 2 510,00 5 856,00
133,3%
4 516,00
-22,9%
6 187,00
37,0%
Aktywa 66 380,00 86 493,00
30,3%
102 335,00
18,3%
125 085,00
22,2%
Kapitał własny 35 932,00 49 623,00
38,1%
75 099,00
51,3%
91 619,00
22,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,03 2,81
38,1%
3,89
38,5%
4,74
22,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,79
102,3%
0,47
-40,5%
0,40
-15,7%