O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.26, godz. 02:40
kontakt
BLOOBER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 774,00 21 774,00
0,0%
26 225,00
20,4%
15 073,00
-42,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 367,00 2 367,00
0,0%
4 181,00
76,6%
-7 847,00
---
Zysk (strata) brutto 689,00 689,00
0,0%
5 828,00
745,9%
-9 737,00
---
Zysk (strata) netto 645,00 645,00
0,0%
4 972,00
670,9%
-8 341,00
---
Amortyzacja 3 404,00 3 404,00
0,0%
4 406,00
29,4%
10 565,00
139,8%
Aktywa 125 085,00 125 085,00
0,0%
135 372,00
8,2%
139 351,00
2,9%
Kapitał własny 91 619,00 91 619,00
0,0%
96 591,00
5,4%
99 854,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,74 4,74
0,0%
5,00
5,4%
5,17
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
0,0%
0,26
681,8%
-0,43
---