O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 14:18
kontakt
ESOTIQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 59 892,00 60 648,00
1,3%
81 303,00
34,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 676,00 4 493,00
168,1%
6 478,00
44,2%
Zysk (strata) brutto 151,00 2 639,00
1 647,7%
4 905,00
85,9%
Zysk (strata) netto 51,00 2 080,00
3 978,4%
3 887,00
86,9%
Amortyzacja 3 774,00 3 771,00
-0,1%
3 762,00
-0,2%
Aktywa 161 887,00 165 239,00
2,1%
149 585,00
-9,5%
Kapitał własny 65 914,00 65 560,00
-0,5%
70 213,00
7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,51 29,35
-0,5%
31,44
7,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,93
3 947,8%
1,74
86,9%