O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 13:12
kontakt
SYNERGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 70,00
---
20,00
-71,4%
75,00
275,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -102,00 -51,00
---
-49,00
---
29,00
---
Zysk (strata) brutto -3 392,00 577,00
---
-427,00
---
-156,00
---
Zysk (strata) netto -2 767,00 456,00
---
-244,00
---
-128,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 189,00 3 865,00
21,2%
3 468,00
-10,3%
3 311,00
-4,5%
Kapitał własny 2 005,00 2 461,00
22,7%
2 217,00
-9,9%
2 089,00
-5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,09
23,3%
0,08
-10,0%
0,08
-6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,02
---
-0,01
---
-0,00
---