O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 06:00
kontakt
ROBINSON
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-04-302022-04-302023-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 313,00 11 935,00
5,5%
10 832,00
-9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 751,00 1 762,00
0,6%
1 231,00
-30,1%
Zysk (strata) brutto 1 656,00 1 742,00
5,2%
929,00
-46,7%
Zysk (strata) netto 1 305,00 1 404,00
7,6%
725,00
-48,4%
Amortyzacja 110,00 121,00
10,0%
120,00
-0,8%
Aktywa 26 438,00 27 914,00
5,6%
27 089,00
-3,0%
Kapitał własny 14 672,00 14 333,00
-2,3%
13 939,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,84 7,66
-2,3%
7,45
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,75
7,4%
0,39
-48,4%