O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 13:49
kontakt
ROBINSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-04-302023-07-312023-10-312024-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 710,00 6 221,00
-19,3%
3 473,00
-44,2%
2 860,00
-17,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 676,00 247,00
-85,3%
-997,00
---
-798,00
---
Zysk (strata) brutto 1 474,00 169,00
-88,5%
-793,00
---
-1 038,00
---
Zysk (strata) netto 1 270,00 141,00
-88,9%
-617,00
---
-1 038,00
---
Amortyzacja 54,00 58,00
7,4%
105,00
81,0%
60,00
-42,9%
Aktywa 27 089,00 25 451,00
-6,0%
21 494,00
-15,5%
22 720,00
5,7%
Kapitał własny 13 939,00 14 080,00
1,0%
13 464,00
-4,4%
12 426,00
-7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,45 7,53
1,0%
7,20
-4,4%
6,64
-7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,08
-88,8%
-0,33
---
-0,56
---