O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.13, godz. 05:18
kontakt
GENOMED
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 754,00 19 894,00
6,1%
20 459,00
2,8%
22 482,00
9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 468,00 1 338,00
185,9%
357,00
-73,3%
1 244,00
248,5%
Zysk (strata) brutto 409,00 1 333,00
225,9%
369,00
-72,3%
1 052,00
185,1%
Zysk (strata) netto 412,00 1 238,00
200,5%
338,00
-72,7%
926,00
174,0%
Amortyzacja 707,00 766,00
8,3%
722,00
-5,7%
619,00
-14,3%
Aktywa 10 010,00 10 329,00
3,2%
10 376,00
0,5%
12 121,00
16,8%
Kapitał własny 7 559,00 8 797,00
16,4%
9 135,00
3,8%
10 061,00
10,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,72 6,66
16,4%
6,91
3,8%
7,61
10,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,94
200,3%
0,26
-72,7%
0,70
173,8%