O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 12:30
kontakt
KRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44 839,00 49 614,00
10,6%
58 232,00
17,4%
58 232,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24 944,00 -31 398,00
---
-17 635,00
---
-17 635,00
---
Zysk (strata) brutto 182 597,00 150 950,00
-17,3%
259 330,00
71,8%
259 330,00
0,0%
Zysk (strata) netto 188 020,00 128 124,00
-31,9%
234 401,00
82,9%
234 401,00
0,0%
Amortyzacja 5 724,00 6 516,00
13,8%
6 594,00
1,2%
6 594,00
0,0%
Aktywa 5 210 085,00 5 403 418,00
3,7%
5 751 421,00
6,4%
5 751 421,00
0,0%
Kapitał własny 3 131 987,00 3 254 017,00
3,9%
3 505 590,00
7,7%
3 505 590,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 163,74 168,44
2,9%
181,46
7,7%
181,46
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,83 6,63
-32,5%
12,13
82,9%
12,13
0,0%