O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 02:48
kontakt
GOTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6,00 -79,00
---
-55,00
---
-55,00
---
Zysk (strata) brutto -6,00 -83,00
---
-55,00
---
-55,00
---
Zysk (strata) netto -6,00 -83,00
---
-55,00
---
-55,00
---
Amortyzacja 4,00 0,00
---
7,00
---
1,00
-85,7%
Aktywa 6 047,00 6 004,00
-0,7%
5 858,00
-2,4%
6 029,00
2,9%
Kapitał własny -1 418,00 -1 500,00
---
-1 307,00
---
-1 627,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,84 -3,01
---
-2,62
---
-3,26
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,17
---
-0,11
---
-0,11
---