O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 16:27
kontakt
COLUMBUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 108 725,00 146 233,00
34,5%
133 123,00
-9,0%
113 325,00
-14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24 057,00 -12 773,00
---
-26 081,00
---
-520,00
---
Zysk (strata) brutto -32 474,00 -25 546,00
---
-27 626,00
---
-13 123,00
---
Zysk (strata) netto -31 618,00 -22 903,00
---
-20 593,00
---
-11 757,00
---
Amortyzacja 2 588,00 4 181,00
61,6%
3 747,00
-10,4%
3 174,00
-15,3%
Aktywa 768 753,00 801 649,00
4,3%
811 926,00
1,3%
850 553,00
4,8%
Kapitał własny 114 313,00 91 412,00
-20,0%
70 819,00
-22,5%
59 063,00
-16,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,66 1,33
-20,0%
1,03
-22,5%
0,86
-16,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,46 -0,33
---
-0,30
---
-0,17
---