O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 19:44
kontakt
BTCSTUDIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 152,00 40,00
-73,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 79,00 -46,00
---
Zysk (strata) brutto 79,00 -45,00
---
Zysk (strata) netto 79,00 -45,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 20 173,00 20 180,00
0,0%
Kapitał własny 18 563,00 18 518,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,57
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---