O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 04:58
kontakt
EASYCALL
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 479,00 10 225,00
20,6%
363,00
-96,4%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -799,00 -222,00
---
-210,00
---
3 988,00
---
Zysk (strata) brutto -786,00 -220,00
---
-231,00
---
4 003,00
---
Zysk (strata) netto -768,00 -291,00
---
-214,00
---
3 620,00
---
Amortyzacja 51,00 42,00
-17,6%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 392,00 2 256,00
-5,7%
1 306,00
-42,1%
8 516,00
552,1%
Kapitał własny 1 764,00 1 473,00
-16,5%
1 260,00
-14,5%
8 478,00
572,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,46 1,22
-16,5%
1,04
-14,5%
6,09
486,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,63 -0,24
---
-0,18
---
2,60
---