O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 12:34
kontakt
NWAI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 027,00 2 172,00
7,2%
2 816,00
29,7%
1 985,00
-29,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 465,00 -1 785,00
---
-2 665,00
---
-2 888,00
---
Zysk (strata) brutto 755,00 1 227,00
62,5%
1 207,00
-1,6%
245,00
-79,7%
Zysk (strata) netto 465,00 902,00
94,0%
1 112,00
23,3%
185,00
-83,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
583,00
---
0,00
---
Aktywa 27 814,00 25 561,00
-8,1%
46 402,00
81,5%
135 135,00
191,2%
Kapitał własny 15 455,00 16 639,00
7,7%
18 125,00
8,9%
18 436,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,80 10,24
4,5%
11,16
8,9%
11,35
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,56
88,5%
0,68
23,0%
0,11
-83,3%