O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 12:40
kontakt
GREMPCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 64,00 43,00
-32,8%
296,00
588,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -206,00 -262,00
---
30,00
---
Zysk (strata) brutto -153,00 376,00
---
1 059,00
181,6%
Zysk (strata) netto -153,00 376,00
---
1 059,00
181,6%
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
5,00
66,7%
Aktywa 57 536,00 57 864,00
0,6%
59 120,00
2,2%
Kapitał własny 52 498,00 52 874,00
0,7%
53 933,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,13 2,15
0,7%
2,19
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,02
---
0,04
186,7%