O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 02:38
kontakt
YOLO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -227,00
Zysk (strata) brutto -227,00
Zysk (strata) netto -227,00
Amortyzacja -1,00
Aktywa 206,00
Kapitał własny -27 053,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,05
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03