O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 20:21
kontakt
WESTREAL
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4,00 2,00
-50,0%
1 799,00
89 850,0%
176,00
-90,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00 -14 056,00
---
-1 697,00
---
-267,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 -14 065,00
---
-1 708,00
---
-292,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 -14 075,00
---
-1 761,00
---
-283,00
---
Amortyzacja 0,00 3,00
---
17,00
466,7%
18,00
5,9%
Aktywa 18 581,00 4 161,00
-77,6%
2 452,00
-41,1%
5 236,00
113,5%
Kapitał własny 14 541,00 466,00
-96,8%
-1 294,00
---
1 087,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,45 0,05
-96,8%
-0,13
---
0,11
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -1,41
---
-0,18
---
-0,03
---