O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 19:52
kontakt
WESTREAL
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9,00 0,00
---
0,00
---
120,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 65,00 -13,00
---
-14 019,00
---
-2 486,00
---
Zysk (strata) brutto 52,00 -15,00
---
-14 027,00
---
-2 802,00
---
Zysk (strata) netto 55,00 -15,00
---
-14 038,00
---
325,00
---
Amortyzacja 4,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 146,00 18 610,00
-2,8%
4 618,00
-75,2%
5 206,00
12,7%
Kapitał własny 14 564,00 14 550,00
-0,1%
512,00
-96,5%
837,00
63,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,46 1,46
-0,1%
0,05
-96,5%
0,08
64,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-1,40
---
0,03
---