O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 04:31
kontakt
WESTREAL
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
20,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6,00 -7,00
---
-17,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto -13,00 -7,00
---
-22,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) netto -18,00 -17,00
---
-22,00
---
-22,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 147,00 18 786,00
-1,9%
4 650,00
-75,2%
5 196,00
11,7%
Kapitał własny 14 546,00 14 533,00
-0,1%
489,00
-96,6%
815,00
66,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,46 1,45
-0,1%
0,05
-96,6%
0,08
67,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---