O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.12, godz. 11:43
kontakt
AKCEPTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 67,00 52,00
-22,4%
61,00
17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2,00 57,00
2 750,0%
85,00
49,1%
Zysk (strata) brutto -168,00 -337,00
---
6,00
---
Zysk (strata) netto -168,00 -290,00
---
6,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 7 554,00 7 546,00
-0,1%
4 905,00
-35,0%
Kapitał własny 146,00 -144,00
---
-138,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,06
---
0,00
---