O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 10:45
kontakt
MPLVERBUM
Roczne skonsolidowane
 2021-04-302022-04-302023-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22 375,00 24 302,00
8,6%
28 415,00
16,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 056,00 954,00
-9,7%
978,00
2,5%
Zysk (strata) brutto 1 115,00 956,00
-14,3%
920,00
-3,8%
Zysk (strata) netto 915,00 777,00
-15,1%
757,00
-2,6%
Amortyzacja 194,00 300,00
54,6%
192,00
-36,0%
Aktywa 9 497,00 10 163,00
7,0%
12 445,00
22,5%
Kapitał własny 5 351,00 5 737,00
7,2%
6 152,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 2,87
7,2%
3,08
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,39
-14,9%
0,38
-2,6%