O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 16:00
kontakt
MPLVERBUM
Roczne nieskonsolidowane
 2021-04-302022-04-302023-04-302024-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 550,00 22 779,00
5,7%
26 481,00
16,3%
31 472,00
18,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 072,00 1 059,00
-1,2%
1 091,00
3,0%
1 098,00
0,6%
Zysk (strata) brutto 1 075,00 1 087,00
1,1%
1 076,00
-1,0%
1 071,00
-0,5%
Zysk (strata) netto 869,00 877,00
0,9%
864,00
-1,5%
876,00
1,4%
Amortyzacja 169,00 146,00
-13,6%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 424,00 7 242,00
-2,5%
9 717,00
34,2%
10 168,00
4,6%
Kapitał własny 5 369,00 5 856,00
9,1%
6 378,00
8,9%
6 891,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 2,93
9,1%
3,19
8,9%
3,45
8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,44
1,2%
0,43
-1,6%
0,44
1,4%