O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 20:58
kontakt
MPLVERBUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-07-312022-10-312023-01-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 203,00 6 174,00
18,7%
9 132,00
47,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 253,00 210,00
-17,0%
408,00
94,3%
Zysk (strata) brutto 252,00 209,00
-17,1%
399,00
90,9%
Zysk (strata) netto 201,00 167,00
-16,9%
320,00
91,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 444,00 8 620,00
15,8%
10 262,00
19,0%
Kapitał własny 6 009,00 6 224,00
3,6%
6 201,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,00 3,11
3,6%
3,10
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-17,8%
0,16
92,8%