O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 02:29
kontakt
FINTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 555,00 7,00
-99,9%
4 503,00
64 228,6%
12 989,00
188,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 353,00 -68,00
---
293,00
---
-1 271,00
---
Zysk (strata) brutto 352,00 -48,00
---
275,00
---
-1 265,00
---
Zysk (strata) netto 352,00 -48,00
---
274,00
---
-1 265,00
---
Amortyzacja 31,00 -22,00
---
13,00
---
0,00
---
Aktywa 14 026,00 6 514,00
-53,6%
9 342,00
43,4%
34 477,00
269,1%
Kapitał własny 6 370,00 6 443,00
1,1%
6 720,00
4,3%
5 461,00
-18,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
1,1%
0,09
4,5%
0,08
-18,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
-0,02
---