O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 07:44
kontakt
FOREVEREN
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 322,00 25 844,00
-5,4%
45 096,00
74,5%
36 733,00
-18,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 042,00 1 026,00
-87,2%
11 711,00
1 041,4%
7 243,00
-38,2%
Zysk (strata) brutto 18 077,00 2 252,00
-87,5%
12 114,00
437,9%
7 541,00
-37,7%
Zysk (strata) netto 14 281,00 1 567,00
-89,0%
9 696,00
518,8%
5 892,00
-39,2%
Amortyzacja 1 114,00 1 172,00
5,2%
574,00
-51,0%
282,00
-50,9%
Aktywa 35 600,00 43 964,00
23,5%
48 370,00
10,0%
50 085,00
3,5%
Kapitał własny 30 560,00 31 833,00
4,2%
39 850,00
25,2%
42 749,00
7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,12 1,17
4,1%
1,46
25,2%
1,57
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,06
-89,0%
0,36
513,8%
0,22
-39,0%