O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 03:32
kontakt
FOREVEREN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 926,00 11 823,00
-34,0%
9 533,00
-19,4%
10 055,00
5,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 836,00 2 364,00
-65,4%
2 469,00
4,4%
1 869,00
-24,3%
Zysk (strata) brutto 7 276,00 2 565,00
-64,7%
2 093,00
-18,4%
1 908,00
-8,8%
Zysk (strata) netto 6 027,00 1 828,00
-69,7%
1 643,00
-10,1%
1 255,00
-23,6%
Amortyzacja 94,00 79,00
-16,0%
100,00
26,6%
68,00
-32,0%
Aktywa 48 291,00 47 838,00
-0,9%
48 370,00
1,1%
49 815,00
3,0%
Kapitał własny 37 414,00 39 242,00
4,9%
39 850,00
1,5%
41 105,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,38 1,44
4,9%
1,46
1,5%
1,51
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,07
-69,8%
0,06
-10,4%
0,05
-23,3%