O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 17:29
kontakt
HORTICO
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 738,00 112 207,00
336,0%
123 026,00
9,6%
126 289,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 900,00 7 122,00
274,8%
9 053,00
27,1%
14 768,00
63,1%
Zysk (strata) brutto 1 709,00 6 596,00
286,0%
9 159,00
38,9%
14 436,00
57,6%
Zysk (strata) netto 1 521,00 5 288,00
247,7%
7 395,00
39,8%
11 577,00
56,6%
Amortyzacja 533,00 1 671,00
213,5%
1 509,00
-9,7%
1 463,00
-3,0%
Aktywa 76 023,00 71 332,00
-6,2%
84 163,00
18,0%
81 274,00
-3,4%
Kapitał własny 23 214,00 27 486,00
18,4%
34 254,00
24,6%
41 786,00
22,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,94 2,34
20,7%
2,82
20,6%
3,33
18,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,45
275,0%
0,61
35,6%
0,92
51,5%