O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 10:18
kontakt
CELTIC
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 161,00 161,00
0,0%
24,00
-85,1%
45,00
87,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 802,00 7 803,00
0,0%
-32 706,00
---
17 317,00
---
Zysk (strata) brutto 98 904,00 98 904,00
0,0%
-21 789,00
---
14 579,00
---
Zysk (strata) netto 99 037,00 99 037,00
0,0%
-23 082,00
---
20 815,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 144 505,00 144 505,00
0,0%
66 495,00
-54,0%
70,00
-99,9%
Kapitał własny 130 268,00 130 268,00
0,0%
57 176,00
-56,1%
-102,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,94 4,94
0,0%
6,38
29,1%
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,76 3,76
0,0%
-2,57
---
2,32
---