O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 00:47
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6,00 6,00
0,0%
6,00
0,0%
6,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23 555,00 -23 555,00
---
-5 220,00
---
-3 049,00
---
Zysk (strata) brutto -13 271,00 -13 271,00
---
-5 081,00
---
-3 187,00
---
Zysk (strata) netto -13 863,00 -13 863,00
---
-5 330,00
---
-3 495,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 124 604,00 124 604,00
0,0%
69 750,00
-44,0%
66 495,00
-4,7%
Kapitał własny 116 011,00 116 011,00
0,0%
60 671,00
-47,7%
57 176,00
-5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,94 12,94
0,0%
6,77
-47,7%
6,38
-5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,55 -1,55
---
-0,59
---
-0,39
---