O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 10:54
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6,00 33,00
450,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 488,00 -2 050,00
---
Zysk (strata) brutto 5 899,00 -2 344,00
---
Zysk (strata) netto 5 899,00 -2 344,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 35 128,00 537,00
-98,5%
Kapitał własny 34 919,00 395,00
-98,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,90 0,04
-98,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,66 -0,26
---