O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 16:44
kontakt
SUNDRAGON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -70,00 -51,00
---
-56,00
---
-59,00
---
Zysk (strata) brutto -430,00 -186,00
---
85,00
---
-173,00
---
Zysk (strata) netto -362,00 -160,00
---
60,00
---
-151,00
---
Amortyzacja 3,00 1,00
-66,7%
2,00
100,0%
1,00
-50,0%
Aktywa 25 574,00 25 438,00
-0,5%
33 511,00
31,7%
33 387,00
-0,4%
Kapitał własny 24 919,00 24 759,00
-0,6%
24 819,00
0,2%
24 668,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
0,0%
0,08
0,0%
0,08
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---