O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 03:55
kontakt
GRUPAREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 180,00 1 148,00
-2,7%
1 232,00
7,3%
1 108,00
-10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 102,00 114,00
11,8%
51,00
-55,3%
145,00
184,3%
Zysk (strata) brutto 102,00 114,00
11,8%
51,00
-55,3%
145,00
184,3%
Zysk (strata) netto 97,00 110,00
13,4%
-9,00
---
110,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 038,00 19 250,00
-3,9%
19 569,00
1,7%
19 583,00
0,1%
Kapitał własny 17 042,00 17 151,00
0,6%
17 143,00
-0,0%
17 253,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,32 10,38
0,6%
10,38
-0,0%
10,44
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
11,9%
-0,00
---
0,07
---