O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 06:40
kontakt
OXYGEN
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 888,00 2 057,00
131,6%
1 861,00
-9,5%
348,00
-81,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 068,00 -2 039,00
---
-5 287,00
---
-2 359,00
---
Zysk (strata) brutto -13 182,00 -5 348,00
---
-5 362,00
---
-2 931,00
---
Zysk (strata) netto -13 085,00 -5 067,00
---
-5 362,00
---
-2 718,00
---
Amortyzacja 8 418,00 3 242,00
-61,5%
3 195,00
-1,4%
19,00
-99,4%
Aktywa 10 193,00 7 724,00
-24,2%
6 068,00
-21,4%
4 024,00
-33,7%
Kapitał własny 8 299,00 4 838,00
-41,7%
821,00
-83,0%
-4 958,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,05
-66,5%
0,01
-83,0%
-0,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,25 -0,06
---
-0,06
---
-0,03
---