O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 11:16
kontakt
PROMISE
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 269 397,00 328 087,00
21,8%
377 966,00
15,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 133,00 384,00
-82,0%
1 738,00
352,6%
Zysk (strata) brutto 526,00 1 001,00
90,3%
2 839,00
183,6%
Zysk (strata) netto 341,00 404,00
18,5%
1 640,00
305,9%
Amortyzacja 758,00 666,00
-12,1%
591,00
-11,3%
Aktywa 192 782,00 171 652,00
-11,0%
182 348,00
6,2%
Kapitał własny 26 425,00 28 181,00
6,6%
31 727,00
12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,62 2,78
5,8%
2,78
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,04
17,6%
0,14
260,0%