O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 23:15
kontakt
PROMISE
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 263 024,00 321 073,00
22,1%
368 501,00
14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 697,00 760,00
-55,2%
1 982,00
160,8%
Zysk (strata) brutto 865,00 2 277,00
163,2%
3 500,00
53,7%
Zysk (strata) netto 865,00 1 797,00
107,7%
2 636,00
46,7%
Amortyzacja 737,00 648,00
-12,1%
580,00
-10,5%
Aktywa 189 654,00 168 938,00
-10,9%
176 102,00
4,2%
Kapitał własny 26 939,00 29 321,00
8,8%
32 874,00
12,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,67 2,89
8,0%
2,88
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,18
105,8%
0,23
30,5%