O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 00:41
kontakt
EDINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 010,00 29 810,00
-14,9%
33 329,00
11,8%
14 664,00
-56,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 430,00 4 503,00
-30,0%
7 649,00
69,9%
1 549,00
-79,7%
Zysk (strata) brutto 6 518,00 4 468,00
-31,5%
8 092,00
81,1%
1 759,00
-78,3%
Zysk (strata) netto 5 498,00 3 618,00
-34,2%
6 786,00
87,6%
1 399,00
-79,4%
Amortyzacja 84,00 100,00
19,0%
87,00
-13,0%
100,00
14,9%
Aktywa 97 739,00 101 693,00
4,0%
93 209,00
-8,3%
90 274,00
-3,1%
Kapitał własny 68 892,00 72 510,00
5,3%
67 283,00
-7,2%
68 681,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,56 5,85
5,2%
5,43
-7,2%
5,54
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,29
-34,2%
0,55
87,7%
0,11
-79,4%