O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 03:03
kontakt
MEGARON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 038,00 11 467,00
-4,7%
9 561,00
-16,6%
11 945,00
24,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -475,00 221,00
---
-1 438,00
---
427,00
---
Zysk (strata) brutto -652,00 36,00
---
-1 692,00
---
222,00
---
Zysk (strata) netto -565,00 -22,00
---
-1 375,00
---
138,00
---
Amortyzacja 708,00 746,00
5,4%
747,00
0,1%
697,00
-6,7%
Aktywa 39 689,00 39 650,00
-0,1%
35 878,00
-9,5%
37 917,00
5,7%
Kapitał własny 21 697,00 21 675,00
-0,1%
20 300,00
-6,3%
20 438,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,04 8,03
-0,1%
7,52
-6,3%
7,57
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 -0,01
---
-0,51
---
0,05
---