O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 12:00
kontakt
AQUAPOZ
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 912,00 6 603,00
34,4%
6 215,00
-5,9%
6 529,00
5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 365,00 824,00
125,8%
872,00
5,8%
834,00
-4,4%
Zysk (strata) brutto 317,00 756,00
138,5%
787,00
4,1%
732,00
-7,0%
Zysk (strata) netto 260,00 692,00
166,2%
622,00
-10,1%
302,00
-51,4%
Amortyzacja 25,00 118,00
372,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 353,00 19 663,00
-3,4%
19 890,00
1,2%
11 074,00
-44,3%
Kapitał własny 3 295,00 3 987,00
21,0%
4 224,00
5,9%
4 328,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,84 4,65
21,0%
4,92
5,9%
5,05
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,81
165,5%
0,72
-10,2%
0,35
-51,4%