O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 10:59
kontakt
AQUAPOZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 623,00 1 524,00
-6,1%
1 490,00
-2,2%
1 252,00
-16,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 234,00 130,00
-44,4%
249,00
91,5%
106,00
-57,4%
Zysk (strata) brutto 216,00 112,00
-48,1%
222,00
98,2%
77,00
-65,3%
Zysk (strata) netto 237,00 79,00
-66,7%
150,00
89,9%
111,00
-26,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 191,00 19 867,00
-1,6%
19 890,00
0,1%
20 434,00
2,7%
Kapitał własny 3 995,00 4 074,00
2,0%
4 224,00
3,7%
4 335,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,66 4,75
2,0%
4,92
3,7%
5,06
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,09
-66,8%
0,18
90,2%
0,13
-25,7%