O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 12:48
kontakt
CLNPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 68 951,00 68 951,00
0,0%
48 839,00
-29,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 412,00 11 418,00
111,0%
-9 768,00
---
Zysk (strata) brutto 7 088,00 13 094,00
84,7%
-8 069,00
---
Zysk (strata) netto 3 137,00 9 143,00
191,5%
-6 815,00
---
Amortyzacja 12 709,00 12 709,00
0,0%
12 753,00
0,3%
Aktywa 591 231,00 591 231,00
0,0%
574 885,00
-2,8%
Kapitał własny 466 482,00 466 482,00
0,0%
460 007,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,14 9,14
0,0%
9,01
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
0,0%
-0,13
---