O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 05:22
kontakt
MABION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 545,00 39 317,00
-0,6%
36 029,00
-8,4%
29 579,00
-17,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 036,00 18 036,00
0,0%
17 475,00
-3,1%
10 856,00
-37,9%
Zysk (strata) brutto 16 470,00 16 470,00
0,0%
15 244,00
-7,4%
10 856,00
-28,8%
Zysk (strata) netto 16 470,00 16 470,00
0,0%
15 244,00
-7,4%
10 856,00
-28,8%
Amortyzacja 1 790,00 1 790,00
0,0%
1 719,00
-4,0%
1 976,00
15,0%
Aktywa 198 594,00 198 594,00
0,0%
174 724,00
-12,0%
230 440,00
31,9%
Kapitał własny 92 977,00 92 977,00
0,0%
108 221,00
16,4%
119 076,00
10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,75 5,75
0,0%
6,70
16,4%
7,37
10,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,02 1,02
0,0%
0,94
-7,5%
0,67
-28,7%