O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 08:11
kontakt
MABION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 814,00 32 130,00
-15,0%
-25 890,00
---
39 317,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 24 453,00 24 453,00
0,0%
24 453,00
0,0%
18 036,00
-26,2%
Zysk (strata) brutto 14 541,00 14 541,00
0,0%
14 541,00
0,0%
16 470,00
13,3%
Zysk (strata) netto 15 693,00 15 693,00
0,0%
15 693,00
0,0%
16 470,00
5,0%
Amortyzacja 1 910,00 1 910,00
0,0%
1 910,00
0,0%
1 790,00
-6,3%
Aktywa 186 175,00 186 175,00
0,0%
186 175,00
0,0%
198 594,00
6,7%
Kapitał własny 76 507,00 76 507,00
0,0%
76 507,00
0,0%
92 977,00
21,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,73 4,73
0,0%
4,73
0,0%
5,75
21,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,97 0,97
0,0%
0,97
0,0%
1,02
4,9%