O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.04, godz. 13:16
kontakt
GALVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 647,00 4 479,00
-20,7%
4 968,00
10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 083,00 108,00
-90,0%
550,00
409,3%
Zysk (strata) brutto 1 050,00 117,00
-88,9%
462,00
294,9%
Zysk (strata) netto 838,00 56,00
-93,3%
344,00
514,3%
Amortyzacja 299,00 309,00
3,3%
308,00
-0,3%
Aktywa 15 101,00 14 558,00
-3,6%
14 817,00
1,8%
Kapitał własny 10 180,00 10 236,00
0,6%
10 580,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,54 2,56
0,6%
2,64
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,01
-93,3%
0,09
514,3%