O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 20:01
kontakt
NGGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 360,00 504,00
40,0%
1 020,00
102,4%
590,00
-42,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -98,00 223,00
---
124,00
-44,4%
-91,00
---
Zysk (strata) brutto 308,00 224,00
-27,3%
-338,00
---
-96,00
---
Zysk (strata) netto 231,00 224,00
-3,0%
-331,00
---
-96,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
6,00
500,0%
Aktywa 10 895,00 11 208,00
2,9%
11 069,00
-1,2%
10 631,00
-4,0%
Kapitał własny 9 680,00 9 903,00
2,3%
9 467,00
-4,4%
9 370,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
1,8%
0,06
-3,4%
0,06
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
-0,00
---
-0,00
---