O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 17:07
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 203,00 0,00
---
73,00
---
42,00
-42,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29,00 -7,00
---
14,00
---
40,00
185,7%
Zysk (strata) brutto 29,00 -7,00
---
14,00
---
40,00
185,7%
Zysk (strata) netto 29,00 -7,00
---
14,00
---
40,00
185,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 043,00 15 053,00
0,1%
14 910,00
-0,9%
14 878,00
-0,2%
Kapitał własny 14 781,00 14 775,00
-0,0%
14 788,00
0,1%
14 801,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,56
-0,2%
0,56
0,2%
0,56
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
100,0%