O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 19:35
kontakt
LAURENPES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 337,00 1 203,00
257,0%
185,00
-84,6%
273,00
47,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8,00 77,00
---
-121,00
---
-57,00
---
Zysk (strata) brutto -12,00 54,00
---
-133,00
---
-79,00
---
Zysk (strata) netto -12,00 54,00
---
-133,00
---
-79,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
4,00
0,0%
2,00
-50,0%
Aktywa 33 231,00 33 345,00
0,3%
43 512,00
30,5%
44 246,00
1,7%
Kapitał własny 31 954,00 31 725,00
-0,7%
42 183,00
33,0%
42 381,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
-2,8%
0,19
32,9%
0,19
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---
0,00
---