O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 03:33
kontakt
FMG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 600,00 21 184,00
178,7%
15 781,00
-25,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 155,00 1 636,00
955,5%
8 628,00
427,4%
Zysk (strata) brutto 458,00 2 031,00
343,4%
5 671,00
179,2%
Zysk (strata) netto 273,00 2 031,00
644,0%
2 834,00
39,5%
Amortyzacja 134,00 132,00
-1,5%
325,00
146,2%
Aktywa 43 132,00 54 268,00
25,8%
74 516,00
37,3%
Kapitał własny 21 619,00 23 650,00
9,4%
26 484,00
12,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 110,14 120,48
9,4%
134,92
12,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,39 10,35
643,9%
14,44
39,5%