O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 06:47
kontakt
ARCTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 071,00 4 118,00
1,2%
4 118,00
0,0%
5 733,00
39,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 176,00 56 370,00
---
56 370,00
0,0%
1 124,00
-98,0%
Zysk (strata) brutto -471,00 54 255,00
---
54 255,00
0,0%
807,00
-98,5%
Zysk (strata) netto -101,00 56 525,00
---
56 525,00
0,0%
958,00
-98,3%
Amortyzacja 58,00 -126,00
---
-126,00
---
48,00
---
Aktywa 1 028 143,00 1 144 888,00
11,4%
1 144 888,00
0,0%
1 108 575,00
-3,2%
Kapitał własny 720 842,00 776 970,00
7,8%
776 970,00
0,0%
776 755,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,40 11,21
7,8%
11,21
0,0%
11,21
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,82
---
0,82
0,0%
0,01
-98,3%