O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.21, godz. 03:19
kontakt
EKOEXPORT
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 497,00 37 101,00
4,5%
37 770,00
1,8%
34 344,00
-9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -30 178,00 -17 557,00
---
-15 377,00
---
-18 328,00
---
Zysk (strata) brutto -24 414,00 -17 472,00
---
-15 292,00
---
-52 194,00
---
Zysk (strata) netto -23 607,00 -14 668,00
---
-12 625,00
---
-55 683,00
---
Amortyzacja 1 091,00 1 110,00
1,7%
1 110,00
0,0%
655,00
-41,0%
Aktywa 93 100,00 77 124,00
-17,2%
78 676,00
2,0%
22 864,00
-70,9%
Kapitał własny 58 229,00 42 970,00
-26,2%
45 605,00
6,1%
-12 889,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,43 3,27
-26,2%
3,27
0,0%
-0,98
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,80 -1,12
---
-1,12
---
-4,24
---