O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.14, godz. 23:51
kontakt
EKOEXPORT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 608,00 4 101,00
-11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 466,00 -1 930,00
---
Zysk (strata) brutto -1 325,00 -1 846,00
---
Zysk (strata) netto -752,00 -1 846,00
---
Amortyzacja 107,00 122,00
14,0%
Aktywa 23 316,00 22 155,00
-5,0%
Kapitał własny -14 903,00 -16 749,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,13 -1,27
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,14
---