O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 21:15
kontakt
BETOMAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 137,00 26 267,00
-6,6%
21 724,00
-17,3%
22 486,00
3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 872,00 3 213,00
-34,1%
1 532,00
-52,3%
1 380,00
-9,9%
Zysk (strata) brutto 6 190,00 3 166,00
-48,9%
1 453,00
-54,1%
1 345,00
-7,4%
Zysk (strata) netto 5 293,00 2 203,00
-58,4%
1 097,00
-50,2%
752,00
-31,4%
Amortyzacja 818,00 725,00
-11,4%
703,00
-3,0%
662,00
-5,8%
Aktywa 76 753,00 78 704,00
2,5%
76 858,00
-2,3%
78 251,00
1,8%
Kapitał własny 53 400,00 55 603,00
4,1%
56 700,00
2,0%
57 329,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,98 4,15
4,1%
4,23
2,0%
4,28
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,16
-58,5%
0,08
-50,0%
0,06
-31,7%