O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 16:39
kontakt
SEVENET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 831,00 45 046,00
106,3%
45 046,00
0,0%
45 046,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 555,00 759,00
---
759,00
0,0%
759,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -2 489,00 438,00
---
438,00
0,0%
438,00
0,0%
Zysk (strata) netto -2 841,00 3 415,00
---
3 415,00
0,0%
3 415,00
0,0%
Amortyzacja 284,00 323,00
13,7%
323,00
0,0%
323,00
0,0%
Aktywa 105 886,00 117 702,00
11,2%
117 702,00
0,0%
117 702,00
0,0%
Kapitał własny 13 814,00 17 229,00
24,7%
17 229,00
0,0%
17 229,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,55 1,93
24,7%
1,93
0,0%
1,93
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 0,38
---
0,38
0,0%
0,38
0,0%