O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 04:11
kontakt
KRVITAMIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 105 709,00 92 181,00
-12,8%
64 964,00
-29,5%
95 618,00
47,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 876,00 2 116,00
-73,1%
1 076,00
-49,1%
3 381,00
214,2%
Zysk (strata) brutto 6 184,00 783,00
-87,3%
-538,00
---
2 642,00
---
Zysk (strata) netto 4 976,00 2 329,00
-53,2%
-394,00
---
2 170,00
---
Amortyzacja 3 353,00 3 410,00
1,7%
3 638,00
6,7%
3 718,00
2,2%
Aktywa 250 412,00 233 056,00
-6,9%
226 796,00
-2,7%
235 275,00
3,7%
Kapitał własny 88 602,00 90 931,00
2,6%
90 537,00
-0,4%
90 256,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,23 7,42
2,6%
7,39
-0,4%
7,37
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,19
-53,2%
-0,03
---
0,18
---